franzjager.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Rask og fri frakt | Tel. 64808900

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Priser og betaling

Prisene hos Franz Jager AS (franzjager.no) er angitt inklusive moms samt i lokal valuta. Franz Jager AS forbeholder seg retten til prisforandringer på hjemmesiden og i øvrige publikasjoner uten varsel. Kjøp gjøres med kortbetaling (Visa, Mastercard), faktura eller med Vipps.

Franz Jager AS forbeholder seg eiendomsretten til det leverte produktet inntil kunden har oppfylt samtlige forpliktelser overfor Franz Jager AS. Hvis kunden ikke betaler tidsnok har Franz Jager AS rett til å ta tilbake varen. I de tilfeller der Franz Jager AS har besluttet å ta tilbake varer er kunden pliktig til å levere tilbake mottatte varer omgående. Hvis produktet ikke tilbakeleveres til Franz Jager AS debiteres kunden kostnaden for saksbehandling og administrasjon i forbindelse med den enkelte saken.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved forhåndsbestilling forskuddsbetaler kunden før varen sendes.

Avbestilling av spesialproduserte varer

Spesialproduserte varer faktureres forskuddsvis og kan ikke avbestilles senere enn 3 dager etter bestilling.   

Hentevarer 

Dersom det avtales at en vare skal hentes av kunde så er det kundens ansvar at varen blir hentet til avtalt tid. Dersom varen ikke hentes til avtalt tid kan Franz Jager AS tilgjengeliggjøre varen for andre kjøpere slik at ny leveringstid blir gjeldende for det aktuelle kjøpet.  

Frakt/ levering - Fritt levert

Alle produkter inkluderer frakt frem til postkasse (småpakker) eller til første hindring/ ut av bil på større pakker. Første hindring være seg gårdsplass/ rampe/ slutt på vei i fastlands Norge. Franz Jager AS står ikke for interntransport som opp etasjer eller i bygg. Leveringer skjer til kundens adresse/første hindring av kvalifiserte transportører. Privatkunder blir kontaktet for valg av leveringsvindu, dag eller kveld. På "lettere" forsendelser kan produktet leveres i postkasse/ hentelapp. Der ikke annet fremkommer sendes varen normalt innen 3 virkedager etter bestilling. Normalt er varen på plass hos kunde 3 til 8 virkedager etter bestilling. 

Ved transportskade

Dersom en vare mottas med transportskade må kunden informere Franz Jager AS umiddelbart, og senest innen 3 virkedager etter mottak. For å behandle reklamasjonen kreves følgende dokumentasjon: Bilder av skadet produkt og emballasje, informasjon om leveransen og hvordan den ble levert, samt en notis på transportørens pad eller fraktbrev om at varen ble mottatt med skade. Vennligst merk at manglende overholdelse av disse kravene kan resultere i avslag på erstatningskravet.

Innbæring - valgfri tilleggstjeneste 

• Levering til en anvist plass på mottakers adresse

• Mottaker er ansvarlig for at det er fri adgang i henhold til leveringen 

• Mottaker er ansvarlig for å beskytte gulv ved levering da transportør er påkrevd å bruke vernesko til enhver tid ved håndtering av gods

• Dersom områder/dører osv. er for smale til å bære inn godset, har sjåføren rett til å avbryte leveringen

Bomtur

Dersom kunden ikke møter for mottak av vare til avtalt tid kan Franz Jager AS fakturere Kunden for bomtur. Dersom Kunden har bestilt tjensten Innbæring så er det Kunden sitt ansvar at det er fri tilgang til der varen skal plasseres. Dersom det er hindringer som gjør at innbæring ikke er mulig kan Franz Jager AS viderefakturere Kunden for bomturen. Dersom kunden flytter på avtalt utleveringstidspunkt kan Franz Jager AS viderefakturere kostnadene forbundet med transportørens lagerleie. 

Retur

Returkostnader dekkes som hovedregel av kunden. I tilfeller der Franz Jager AS dekker returkostanden, eksempelvis ved garanti eller reklamasjon, så dekkes returfrakten fra samme punkt som varen ble levert til. 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Produktgaranti og reklamasjon

Salg til forbruker

Når du handler av Franz Jager AS er ditt kjøp dekket av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Som privatperson har du 5 år produktgaranti og reklamasjonsfrist mot fabrikkfeil etter at du overtok produktet.  

 

Salg til næring

Ved salg i næring selges produktene med følgende produktgaranti/ reklamasjonsfrist for feil/mangler etter at du overtok produktet.

  • Franz Jäger = 2år
  • Safedirekte Friluft = 2år
  • Sarpsborg Metall = 2år
  • Grande = 5år
  • Robur = 1år
  • Andre = 1år

Våre unike garantier

Les mer om våre unike garantier og for hvilke produkter de er gjeldende her: https://www.franzjager.no/pages/vre-unike-garantier

Betalingsvilkår

Stat og kommune eller bedrift med avtale kan sendes faktura eller EHF med standard forfall på 10 dager eller i henhold til Avtale. 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Forbehold

Franz Jager AS tar forbehold mot eventuelle skrivefeil og prisforandringer.

Avtalekunder og Forhandlere

Der hvor det foreligger en kjøpsavtale eller forhandleravtale så er det denne som er gjeldede fremfor Franz Jager AS sine generelle kjøps og leveringsbetingelser.

Trykk ENTER for å søke